Eğer gerçekten istersen, mutlaka olur.

export jar Archive

  • Jar Paketlemesi – Android Studio


    Bu yazımda kısa yoldan bir Android library projemizi nasıl .jar olarak export edebileceğimizi anlatacağım. Öncelikle projemizde build.gradle’ı açalım ve aşağıdaki kodları oraya ekleyelim. Kısaca anlatacak olursam, Android Studio zaten proje derlendiğinde .jar uzantılı bir paketleme yapıyor. Aşağıdaki kod bloğu ise bu .jar uzantılı dosyanın ismini değiştirip ‘/libs’ klasörü altına kopyalıyor. […]